Kierujemy podziękowania dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Magnus” w Krynicy Zdrój za darowiznę sprzętu medycznego, który wesprze projekt „Bezpieczna Mama” w Republice Środkowoafrykańskiej! Dziękujemy za zaangażowanie i wspólne pomaganie na rzecz zmniejszenia śmiertelności matek i dzieci w RŚA! Razem możemy więcej! Więcej informacji: https://www.facebook.com/profile.php?id=100063889814753
No.Tytuł ProjektuObszar realizacjiOkres realizacjiDarczyńcyStreszczenie1Zintegrowane wsparcie bezpiecznej edukacji dzieci dotkniętych kryzysem w prefekturach Nana-Gribizi ( Mbrès i Basse-Kotto (Mingala, Alindao i Mobaye) oraz wsparcie koordynacji pomocy humanitarnej w Republice ŚrodkowoafrykańskiejMbres( Kaga Bandoro )lipiec 2021 – grudzień 2022ECHO przez NRCJest to projekt realizowany w podprefekturze Mbrès w ramach […]
Dokument został zatwierdzony w dniu 10 lipca 2021 r. w ratuszu miejskim Pissa (70 km na zachód od Bangi), podczas kursokonferencji  zorganizowanej w ramach realizacji projektu :pt.„Społeczna mobilizacja na rzecz zasad przejrzystości i rozliczalności  zwiazanych z korzystaniem z zasobów  leśnych przez 2 gminy nadrzeczne (Pissa i […]
Działacze organizacji  I3D odwiedzili szkoły podstawowe, aby zachęcić uczniów do przestrzegania zasad higieny, stosowania środków zapobiegawczych  oraz  wszystkich środków bezpieczenstwa w walce przeciwko COVID-19, wszystkich działan  ograniczajacych rozprzestrzenianie się koronawirusa w szkołach.
Prace badawcze zostaną  przeprowadzone w dniach od 26 czerwca do 30 lipca 2021 roku. Cel: Dokonanie oceny wagi naruszeń praw dziecka w prefekturze Sangha–Mbaéré, na rzecz właściwego  doboru metod działania, jakie  należy podjąć w celu zapewnienia ochrony dzieciom żyjącym w trudnych warunkach w tym regionie. Przed […]
Bezpieczeństwo żywnościowe, prawidłowe żywienie oraz zabezpieczenie środków utrzymania dla obywateli najbardziej dotkniętych kryzysem. KIEDY: maj-lipiec 2018 GDZIE: gmina Boali (21 wiosek) oraz 4. dzielnica Bangui BENEFICJENCI PROGRAMU: 550 osób (300 osób – dystrybucja bezpośrednia, 250 osób – transfer pieniędzy) – gospodarstwa, które utraciły zapasy żywności i […]
Republika Środkowoafrykańska jest krajem w stanie dysfunkcyjności, co oznacza, że system opieki zdrowotnej w Republice Środkowoafrykańskiej nie jest dotowany przez państwo. Placówki posiadają wyroby medyczne i lekarstwa dzięki zaopatrzeniu przez organizacje humanitarne.Natomiast kadrę stanowią w 80% osoby niewykwalifikowane, przeszkolone do zawodu jedynie przez inne osoby niewykształcone, […]
Projekt Dentysta w Lobaye obejmował również edukację stomatologiczną w zakresie higieny jamy ustnej. Dzięki projektowi udało się przeprowadzić zajęcia edukacyjne dla 2500 dzieci ze szkół w Bagandou i w okolicznych miejscowościach.Szkolenia obejmowały higienę jamy ustnej, choroby wywołane infekcjami zębopochodnymi, rodzaje chorób infekcjyjnych jamy ustnej,znaczenie profilaktyki stomatologicznej […]
Jednym z ośrodków zdrowia, które pomagamy prowadzic, jest The Loppo Health Centre. Ośrodek ten został zbudowany w 2012 roku przez organizację pozarządową CARSA.Placówka mieści się na terenie dwóch budynków niskich, w jednym z których, oddanym juz do użytkowania, znajdują się następujace pomieszczenia:laboratorium, oddział położniczy, apteka, oddział […]
Wspólnie z organizacją FOR THE WORLD („Dla Świata”) zapewniliśmy wsparcie żywieniowe ponad 100 rodzinom wśród ludności przesiedlonej z terenu Bogarangana północy Republiki Środkowoafrykańskiej.W Europie mało uwagi poświęca sie wydarzeniom i problemom uchodźstwa wewnętrznego, ponieważ konflikty wewnętrzne są w tej części globu bardzo rzadkie.Z drugiej jednak strony […]
W dniach od 5 do 6 lutego 2022 r. organizacja pozarządowa I3D rozdysponowała przybory szkolne, materiały dydaktyczne, zestawy do higieny żeńskiej dla dziewczątoraz sprzęt sportowy (piłki, gwizdki, koszulki/szorty, tenis, skakanki), do 7 wybranych szkół w podprefekturze Bossembélé.Zaopatrzenie w te przedmioty jest częścią projektu mającego na celu […]
Organizacja pozarządowa I3D przekazała dla SODECA w Bouar 1000 litrów benzyny. Krótki komentarz szefa biura organizacji pozarządowej 13D National Initiative for Democracy and Sustainable Development (I3D), dotyczy pomocy udzielanej SODECA w celu realizacji kolejnych dostaw wody pitnej dla ludności.Dostawa 1000 litrów benzyny odbyła się w sobotę […]
Światowego Forum nt. Wody był całkowicie przepełniony; uczestniczyła w nim przedstawicielka „I3D”, Evariste MBAYELAO, która jako panelistka wzięła udział w dwóch posiedzeniach dyskusyjnych okrągłego stołu, w trakcie których poruszono zagadnienia: „Społeczeństwo obywatelskie i siła osiągnięcia powszechnego dostępu do wody i urządzeń sanitarnych”.W obradach uczestniczyli równiez paneliści […]
Dzięki pomocy organizacji Polska Fundacji Dla Afryki Polskiej Fundacji Afryki oraz prywatnego darczyńcy Arkadiusza Szczygieła do szpitala w Noli dostarczono respirator. Jest jedynym respiratorem w całej prefekturze Sangha Mbaere i jednym z czterech respiratorów w całym kraju. Bardzo dziękujemy Panu Arkadiuszowi za ogromną pomoc i ogromne […]
W Republice Środkowoafrykańskiej połowa ludności to analfabeci. A 38% populacji to ludzie młodzi i zwykle mają od 15 do 24 lat. Naszym celem jest tworzenie trwałych rozwiązań, które zachęcą więcej dzieci do dostępu do edukacji. Zaczęliśmy od kluczowych projektów edukacyjnych z naszym partnerem Norwergian Refugee Council […]
W Republice Środkowoafrykańskiej 95% dzieci w CAR nigdy nie miało własnej szczoteczki do zębów!Ta sama szczoteczka jest bardzo często używana przez kilkoro dzieci w rodzinie. W prefekturze Sangha Mbaere, w regionie liczącym 150 000 mieszkańców, nie ma dentysty w całym regionie. Dlatego rozpoczęliśmy projekt Dentysta, który […]
Republika Środkowoafrykańska ma drugi najwyższy wskaźnik umieralności niemowląt i jeden z najwyższych wskaźników umieralności dzieci poniżej 5 roku życia na świecie. Dążymy do drastycznego zmniejszenia tej liczby i dlatego rozpoczęliśmy Projekt Bezpieczna Mama. Nasz projekt oferuje szkolenia i zapewnia wczesną identyfikację chorób matek i dzieci. Zapewniamy […]
Mamy katalog zrealizowanych i realizowanych projektów, od walki z COVID-19, po pomoc placówkom służby zdrowia. W I3D dbamy o ludzi. Chcielibyśmy podziękować naszemu dyrektorowi wykonawczemu i naszemu wspaniałemu zespołowi pracującemu zarówno z Republiki Środkowoafrykańskiej, jak i z Polski za cały ich wkład. Aby dowiedzieć się więcej […]
Organizacja I3D serdecznie dziękuje @Polska Fundacja Dla Afryki i oraz prywatnemu darczyńcy @Arkadiuszowi Szczygiełowi! Dzięki ich pomocy do szpitala w Noli dostarczono respirator. Jest to jedyny respirator w całej prefekturze Sangha Mbaere i jeden z czterech respiratorów w całym kraju. Bardzo dziękujemy Panu Arkadiuszowi za ogromną […]
1000 litrów oleju napędowego podarowano firmie SODECA w Bouar przez organizację pozarządową I3D. Olej napędowy podatowała organizacja  Pozarządowa organizacja : Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (I3D), aby umożliwić państwowej firmie dystrybuującej wodę SODECA dalsze zaopatrywanie ludności w wodę pitną. Dostawa 1000 litrów oleju napędowego odbyła się […]