1000 litrów oleju napędowego podarowano firmie SODECA w Bouar przez organizację pozarządową I3D.
Olej napędowy podatowała organizacja  Pozarządowa organizacja : Inicjatywa na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju (I3D), aby umożliwić państwowej firmie dystrybuującej wodę SODECA dalsze zaopatrywanie ludności w wodę pitną.
Dostawa 1000 litrów oleju napędowego odbyła się w sobotę 19 marca 2022 r. w obecności agentów SODECA z Bouar.
W krótkim przemówieniu szefowa biura organizacji pozarządowej I3D w Bouar Ursula Pounguinza wyjaśniła, że ​gest ten został wykonany ​ po ogłoszeniu przez UNICEF w Bouar 4 marca wiadomości dotyczącej trudności SODECA w produkcji i dystrybucji wody dla ludności podczas suszy. Organizacja pozarządowa I3D zobowiązała się z własnych środków do udzielenia tej pomocy firmie SODECA.
W tym roku organizacja pozarządowa I3D zobowiązała się przez okres 3 miesięcy dostarczać do SODECA w Bouar 1000 litrów oleju napędowego każdego miesiąca.
„Jest to z pewnością akt symboliczny, ale także okazja, by oddać hołd osobom angażującym się w działanie organizacji pozarządowej I3D oraz dobry znak na dalsze wspieranie tej społeczności” – podsumował szef biura I3D w Bouar.
Kredyty fotograficzne i3d

Categories:

Tags:

Comments are closed