Najgorszy od 1960 r. kryzys ekonomiczno-społeczny w RŚA rozpoczął się w 2013 roku, kiedy do władzy doszła grupa zbrojna Seleka (w języku Sangho słowo Seleka oznacza przymierze). Od tamtej pory miejscowa ludność pogrążona jest w kryzysach społecznych, gospodarczych

i humanitarnych. Kryzysy miały negatywny wpływ na życie mieszkańców, prowadząc do masowych migracji – zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

Według Human Development Index (HDI), RŚA zajmuje 188 miejsce na 189 krajów znajdujących się na tej liście.

Wskaźniki społeczno-ekonomiczne:

Jednym z głównych skutków kryzysu w RŚA były masowe przesiedlenia. Zgodnie z danymi zebranymi przez Humanitarian Response (HNO) od 2020 r. 1 na 5 osób w tym kraju została przesiedlona. Dzieci stanowią prawie 50% tej liczby (IDPs).


Według WHO mieszkańcy RŚA potrzebują specjalnej pomocy, głównie, jeśli chodzi o dostarczanie żywności, w zakresie bezpieczeństwa i edukacji.


Dzieci stanowią aż 53% populacji dotkniętej kryzysem humanitarnym.

Dane dostarczone przez Biuro ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej (OCHA) w RŚA:

– 1 na 3 dzieci jest niedożywione;


– 43% rodzin jest dotkniętych głodem;


– tylko 54% gospodarstw domowych ma dostęp do wody pitnej (UNICEF) – należy wspomnieć, iż w RŚA rzeki i naturalne źródła wody są również uważane za „wodę pitną”;


Według INFORM Global Risk Index 2020, RŚA uzyskała 8,6 na 10 punktów w rankingu krajów dotkniętych kryzysem humanitarnym, co oznacza, że znalazła się na drugim miejscu (tuż za Somalią, ale przed Afganistanem).

Główne wyzwania i działania rządu RŚA :

Chociaż RŚA jest bogata w rudy mineralne i posiada pewną wartość turystyczną, nadal jest to kraj, w którym rolnictwo jest głównym źródłem dochodów dla wielu rodzin. 75% ludności pracuje w rolnictwie. Stanowi ono aż 58% produktu krajowego brutto (PKB) szacowanego na 1,7 mld USD.


Do 2016 r. głównym źródłem dochodu było rolnictwo (58% PKB), następnie usługi (30%)

i przemysł (12%).


PKB na mieszkańca wynosi 700 USD. Jednak to najbogatsze 20% populacji przejmuje w zasadzie 65% PKB. Największy udział w eksporcie mają surowce naturalne takie jak diamenty i drewno. Zapewniają one krajowi roczne korzyści w wysokości 77 mln USD. Ze względu na nieszczelne przejścia graniczne niestety nielegalnie przemyca się drewno i kamienie szlachetne.


ONZ umieściła RŚA w indeksie krajów najsłabiej rozwiniętych (LDC).

W obecnej sytuacji kryzysu gospodarczego rząd nie jest w stanie zapewnić swoim obywatelom podstawowych usług, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, bezpieczeństwo.