• Ochrona osób marginalizowanych i wykluczonych
  • Wspieranie edukacji osób marginalizowanych i wykluczonych
  • WASH
  • Wsparcie działania służby zdrowia
  • Działania emergency skierowane przeciw skutkom COVID-19
  • Wspieranie uchodźców wewnętrznych i zewnętrznych
  • Państwo obywatelskie i Prawa Człowieka
  • Autonomizacja Lokalnych Wspólnot i Rdzennych Mieszkańców 
  • Zrównoważone Zarządzanie Zasobami Naturalnymi