Prace badawcze zostaną  przeprowadzone w dniach od 26 czerwca do 30 lipca 2021 roku. Cel: Dokonanie oceny wagi naruszeń praw dziecka w prefekturze Sangha–Mbaéré, na rzecz właściwego  doboru metod działania, jakie  należy podjąć w celu zapewnienia ochrony dzieciom żyjącym w trudnych warunkach w tym regionie. Przed rozpoczęciem badań terenowych członkowie komisji badawczej przeszli szkolenie z dziedziny nomenklatury stosowanej w ochronie praw dziecka,  sposobów poznawania warunków środowiskowych, wypełniania formularzy, oraz zbierania danych – zorganizowane przez UNICEF w dniach 24-25 czerwca 2021 r. w siedzibie organizacji pozarządowej I3D  w mieście Nola .

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *