Organizacja pozarządowa I3D przekazała dla SODECA w Bouar 1000 litrów benzyny. Krótki komentarz szefa biura organizacji pozarządowej 13D National Initiative for Democracy and Sustainable Development (I3D), dotyczy pomocy udzielanej SODECA w celu realizacji kolejnych dostaw wody pitnej dla ludności.
Dostawa 1000 litrów benzyny odbyła się w sobotę 19 marca 2022 r. w obecności przedstawicieli SODECA z Bouar.
Szefowa biura organizacji pozarządowej I3D w Bouar, Ursula Pounguinza, w swym krótkim przemówieniu oświadczyła, że są to działania następcze w odniesieniu
do raportu UNICEF z 4 marca w Bouar, na temat przeszkód, na jakie SODECA napotyka, a które spowodowały zawieszenie procesu produkcji i dystrybucji wody dla ludności
przez cały okres pory suchej. W tym trudnym okresie organizacja pozarządowa I3D udzieliła pomocy dla SODECA wykorzystując własne środki finansowe.
W tym roku organizacja pozarządowa I3D zobowiązała się przez okres 3 miesięcy dostarczać do SODECA w Bouar 1000 litrów benzyny miesięcznie.
„To oczywiście akt symboliczny, ale także okazja aby wyrazić słowa uznania dla zaangażowania oraz realizacji działan organizacji pozarządowej I3D na rzecz społeczności” – podsumował dyrektor gabinetu I3D w Bouar.

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *