Światowego Forum nt. Wody był całkowicie przepełniony; uczestniczyła w nim przedstawicielka „I3D”, Evariste MBAYELAO, która jako panelistka wzięła udział w dwóch posiedzeniach dyskusyjnych okrągłego stołu, w trakcie których poruszono zagadnienia: „Społeczeństwo obywatelskie i siła osiągnięcia powszechnego dostępu do wody i urządzeń sanitarnych”.
W obradach uczestniczyli równiez paneliści debat okrągłego stołu, przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego w krajach Republiki Środkowoafrykańskiej, Madagaskaru, Mali i Burkina Faso. Czadyjski parlamentarzysta współkoordynowal przebieg debat. Podczas dyskusji poruszone zostały kwestie społeczeństwa obywatelskiego Afryki Środkowej w obliczu efektywności procesu decyzyjnego sektora WASH, a także wyzwań i trudności, z którymi boryka się społeczeństwo obywatelskie dążące do tego, aby jego głos był słyszalny.
Kolejnym tematem obrad okrągłego stołu były sprawy dotyczące wody i klimatu, w których specjalizuje się ACF. Treści rozmów udostępnione do wiadomości publicznej zawierają informacje na temat sytuacji zasobów wodnych (mocne i słabe strony), wpływu zmian klimatycznych na zasoby wodne oraz działań prewencyjnych i adaptacyjnych w Republice Środkowoafrykańskiej. Aby wesprzeć ten projekt:

DZIĘKUJEMY ZA WSPARCIE!
Tych, którzy mogą i chcieliby pomóc prosimy o wsparcie.
Fundacja I3D Inicjatywa dla Zrównoważonego Rozwoju
Bank PKO BP
Numer konta: 67 1020 3453 0000 8002 0342 5121
IBAN: PL67 1020 3453 0000 8002 0342 5121
Nr BIC: BPKOPLPWXXX

Categories:

Tags:

No responses yet

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *